Ngôn ngữ được chọn nghe: Tiếng Việt

Vui lòng nhấn nút phía dưới đây để nghe tất cả các chương trình trên đài radio bằng tiếng Việt

Vui lòng nhấn nút phía dưới đây để nghe tất cả các cuộc ghi âm trò chuyện bằng tiếng Việt của chương trình Speak My Language​
icon-vocal.png

The Speak My Language program is an initiative funded by the Commonwealth Government under the Dementia and Aged Care Services Fund Research and Innovation Grants 2017. It is proudly supported by ECCNSW and its primary partners ECCV, ECCQ (Diversicare) and our national broadcasting partners SBS and NEMBC.

© 2017 Speak My Language

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon