Polish Podcasts

Pakiety Usług Domowych (Packaged Care Options)

W dzisiejszej rozmowie udział wezmą Elżbieta Drozd Dyrektor Australijsko Wielokultur-owego Biura Usług Społecznych w Maidston, Hanna Hordyńska Care Advisor, ekspert w dziedzinie opieki nad osobami starszymi, które pragną jak najdłużej bezpiecznie i w do-brym samopoczuciu mieszkać w swoich doma, pracownik AMCS oraz Ewa Figiel wielol-etnia, była redaktor Programu Polskiego Radia SBS, która przez wiele lat opiekowała się w Australii swoimi rodzicami. Podczas naszej rozmowy wyjaśnimy jak uzyskać HCP oraz jaką pomoc uzyskać można w ramach tego programu.

My Aged Care

Opieka nad osobami w wieku powyżej 65-tego roku życia w ramach rządowego pro-gramu My Aged Care. Do rozmowy na ten temat zapraszają Państwa Ewa Figiel Doradca w Sprawach Kontaktów ze Społecznością Polską  Australijsko Wielokultur-owego Biura Usług Społecznych w Maidston, Elżbieta Drozd, od 27 lat ekspert w dziedzinie opieki nad osobami starszymi, Dyrektor AMCS oraz Barbara opiekująca się swoimi rodzicami. Barbara chciałaby dowiedzieć się więcej na temat pomocy rządu dla osób starszych, które jak najdłużej chciałyby pozostać we własnych domach. Pod-czas dzisiejszej rozmowy, mówić będziemy o tym w jakim celu została założona ta or-ganizacja, komu ma służyć i jakie są jej główne cele. 

Demencja początkowe stadium (Dementia Early Stages)

W dzisiejszej rozmowie udział wezmą: Ewa Figiel Doradca w Sprawach Kontaktów ze Społecznością Polską  Australijsko Wielokulturowego Biura Usług Społecznych w Maid-stone, nasz ekspert, doktor Ryszard Waluk od wielu lat zajmujący się także polskimi pacjentami oraz Hania Hordyńska pracownik biura AMCS, której rolą jest doradztwo i wspieranie seniorów.
Doktor Ryszard Waluk wyjaśni co to jest demencja i jakie są jej początkowe objawy oraz kiedy należy zwrócić się o pomoc. 

System Skarg w ramach procesu My Aged Care (Complaints Processes in Australia)

Ewa Figiel Doradca w Sprawach Kontaktów ze Społecznością Polską Australijsko Wielokulturowego Biura Usług Społecznych w Maidstone, rozmawiała będzie z eksper-tami w tej dziedzinie: Elżbietą Drozd  Dyrektor Australijsko Wielokulturowego Biura Usług Społecznych oraz Hanią Hordyńską, pracownikiem biura AMCS, której rolą jest wspieranie seniorów. Hania w swojej codziennej pracy spotyka się z seniorami jak rown-ież z ich opiekunami. 
Poinformujemy Państwa o systemie skarg w ramach procesu My Aged Care. 

Opiekunowie i Rodzina (Carers and Families)

W spotkaniu udział wezmą: Elżbieta Drozd Dyrektor Australijsko Wielokulturowego Biura Usług Społecznych, od 27 lat ekspert w dziedzinie opieki nad osobami starszymi, Hania Hordyńska, pracownik biura AMCS, której rolą jest doradztwo i wspieranie seniorów. Hania w swojej codziennej pracy spotyka się z seniorami jak rownież z ich opiekunami oraz Ewa Figiel była redaktor Programu Polskiego Radia SBS, obecnie także pracownik AMCS. Ewa przez wiele lat opiekowała się swoimi rodzicami mieszkającymi w Australii. 
Podczas rozmowy na ten tamat mowić będziemy o pracy opiekunów, oraz o wsparciu jaki rząd oferuje podczas ich trudnej i  często wolontariackiej pracy. 

NSW Polish 

Bilingual Facilitator: Artur Rumianeck

Myagedcare

Facilitated by Artur Rumianeck.

For more information, visit: www.myagedcare.gov.au 

Home Care Package Experience

Facilitated by Artur Rumianeck.

For more information, visit: www.myagedcare.gov.au