Maltese Cafe Conversations

Kura Residenzjali (Residential Care Options)

Issa niltaqgħu ma Carmen li qegħdha fir-Rosary Home, dar ta l-anzjani u insibuha titkellem ma grupp ta residenti Maltin u wkoll ma Sister Doris li hi l-administrator.


Ir-residenti jgħidu l-istejjer tal-ħajja tagħhom, specjalment kif waslu biex jieħdu deciżżjoni biex iħallu darhom u jmorru jgħixu f’Home. Jitkellmu wkoll fuq  il-ħajja tagħhom f’din il-Home.


Izjed informazzjoni: My Aged Care, Nru: 1800 200 422 jew mur fuq il-websajt 
www.myagedcare.gov.au

Paketti ta’kura fid-dar (Package Care Options)

Fid-diskursata li jmiss Carmen titkellem ma Tony minn Annecto, Stan u Vicky u li it tnejn għandhom l’ fuq minn 70 sena u li ilhom miżżewgin 50 sena u iżjed.

 

F’din it-tahdita jagħtu id-dettalji ta xi ifissru u x’toffri eżatt il-Paketti ta Kura fid Dar. Stan u Vicky li diġa qegħdin jużaw u jgawdu dawn il-beneficcji u jitkellmu fuq kif qegħdin jgawdu ix-xjuħija filwaqt li jibqgħu jgixu id-dar taghom imħabba dan il programm. 


Iktar informazzjoni : cempel 1800 200 422 jew mur fuq il-websajt   www.myagedcare.gov.au 
 

MyAged Care u Tixjieh Sew (My Aged Care)

F’din id-diskursata Carmen qeghdha titkellem ma Tony li hu il-Kordinatur tas-Servizzi li jghaqdu lil-klienti u jahdem mal-kumpanija Annecto, u ma George li qieghed joqrob it-tmenin. It-tlieta qeghdin jiddiskutu xi tfisser li ’tixjieh’ fl-Awstralja u specjalmet fuq il-program “My Aged Care” u ifissru kif jahdem u kif tikkuntattja  dan id-dipartiment biex issibu ghajnuna f’dak li jkollkom bzonn u meta tkun bi-bżonnijiet speċjali.


Iktar informazzjoni : cempel 1800 200 422 jew mur fuq il-websajt  
www.myagedcare.gov.au 

Stajdu Bikrija ta’Dimenzja (Dementia Early Stages)

F’din it-taħdita Carmen titkellem mal-Profs. M. Cauchi u ma Stan u Vicky fuq id-demenzja. Jagħmlu emfasi fuq l-ewwel sinjali ta din il-marda.  Jitkellmu wkoll fejn u min jista jgħinek. Vicky tispjega kif jirnexxielhom ikampaw flimkien, mar-raġel tagħha Stan li jbagħti bid-dimenzja. Fuq kollox Stan jispjega kemm u kif  il-Care Support Worker, John għenu fis-sitwazzjoni tiegħu.


Iktar informazzjoni cempel lil Demenita Australia fuq 1800 100 500 jew mur fuq il-websajt 
www.dementia.org.au u www.myagedcare.gov.au 

 

Min jieħu ħsiebek u il-Familja (Carers and Families)

F’din id-diskursata Carmen titkellem ma Tony il-Ko-ordinatur minn Annecto, Stan u Vicky. Vicky tispjega kif tieħu ħsieb Stan u kif il- Home Care Package qiegħed jgħinhom bix jgħixu hajja komda u wkoll b’inqas inkwiet.  


Iktar  informazzjoni: Cempel il National Carer Advisory Service, 1800 242 636 jew mur fuq il-websajt 
www.carergateway.gov.au u www.myagedcare.gov.au


 

Assessment mit-tim tal Kura ta Lanzjani (Assessment Processes)

Fid-diskursata tal-lum l-istess persunaġġi Tony minn Annecto jiddiskutu kif isir dan l-eżami biex intom tistgħu tużaw dan is-servizz. Manwel jitkellem fuq sitwazzjoni li kien jinsab fiha hu stess, billi kien qiegħed jgħin lil oħtu li hi ixjeħ minnu, u għena  taghmel dan l-eżami. 


Iktar informazzjoni : cempel 1800 200 422 jew mur fuq il-websajt  www.myagedcare.gov.au 


 

The Speak My Language program is an initiative funded by the Commonwealth Government under the Dementia and Aged Care Services Fund Research and Innovation Grants 2017. It is proudly supported by ECCNSW and its primary partners ECCV, ECCQ (Diversicare) and our national broadcasting partners SBS and NEMBC.

© 2017 Speak My Language

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon