Maltese Cafe Conversations

Kura Residenzjali (Residential Care Options)

Issa niltaqgħu ma Carmen li qegħdha fir-Rosary Home, dar ta l-anzjani u insibuha titkellem ma grupp ta residenti Maltin u wkoll ma Sister Doris li hi l-administrator.


Ir-residenti jgħidu l-istejjer tal-ħajja tagħhom, specjalment kif waslu biex jieħdu deciżżjoni biex iħallu darhom u jmorru jgħixu f’Home. Jitkellmu wkoll fuq  il-ħajja tagħhom f’din il-Home.


Izjed informazzjoni: My Aged Care, Nru: 1800 200 422 jew mur fuq il-websajt 
www.myagedcare.gov.au

Paketti ta’kura fid-dar (Package Care Options)

Fid-diskursata li jmiss Carmen titkellem ma Tony minn Annecto, Stan u Vicky u li it tnejn għandhom l’ fuq minn 70 sena u li ilhom miżżewgin 50 sena u iżjed.

 

F’din it-tahdita jagħtu id-dettalji ta xi ifissru u x’toffri eżatt il-Paketti ta Kura fid Dar. Stan u Vicky li diġa qegħdin jużaw u jgawdu dawn il-beneficcji u jitkellmu fuq kif qegħdin jgawdu ix-xjuħija filwaqt li jibqgħu jgixu id-dar taghom imħabba dan il programm. 


Iktar informazzjoni : cempel 1800 200 422 jew mur fuq il-websajt   www.myagedcare.gov.au 
 

MyAged Care u Tixjieh Sew (My Aged Care)

F’din id-diskursata Carmen qeghdha titkellem ma Tony li hu il-Kordinatur tas-Servizzi li jghaqdu lil-klienti u jahdem mal-kumpanija Annecto, u ma George li qieghed joqrob it-tmenin. It-tlieta qeghdin jiddiskutu xi tfisser li ’tixjieh’ fl-Awstralja u specjalmet fuq il-program “My Aged Care” u ifissru kif jahdem u kif tikkuntattja  dan id-dipartiment biex issibu ghajnuna f’dak li jkollkom bzonn u meta tkun bi-bżonnijiet speċjali.


Iktar informazzjoni : cempel 1800 200 422 jew mur fuq il-websajt  
www.myagedcare.gov.au 

Stajdu Bikrija ta’Dimenzja (Dementia Early Stages)

F’din it-taħdita Carmen titkellem mal-Profs. M. Cauchi u ma Stan u Vicky fuq id-demenzja. Jagħmlu emfasi fuq l-ewwel sinjali ta din il-marda.  Jitkellmu wkoll fejn u min jista jgħinek. Vicky tispjega kif jirnexxielhom ikampaw flimkien, mar-raġel tagħha Stan li jbagħti bid-dimenzja. Fuq kollox Stan jispjega kemm u kif  il-Care Support Worker, John għenu fis-sitwazzjoni tiegħu.


Iktar informazzjoni cempel lil Demenita Australia fuq 1800 100 500 jew mur fuq il-websajt 
www.dementia.org.au u www.myagedcare.gov.au 

 

Min jieħu ħsiebek u il-Familja (Carers and Families)

F’din id-diskursata Carmen titkellem ma Tony il-Ko-ordinatur minn Annecto, Stan u Vicky. Vicky tispjega kif tieħu ħsieb Stan u kif il- Home Care Package qiegħed jgħinhom bix jgħixu hajja komda u wkoll b’inqas inkwiet.  


Iktar  informazzjoni: Cempel il National Carer Advisory Service, 1800 242 636 jew mur fuq il-websajt 
www.carergateway.gov.au u www.myagedcare.gov.au


 

Assessment mit-tim tal Kura ta Lanzjani (Assessment Processes)

Fid-diskursata tal-lum l-istess persunaġġi Tony minn Annecto jiddiskutu kif isir dan l-eżami biex intom tistgħu tużaw dan is-servizz. Manwel jitkellem fuq sitwazzjoni li kien jinsab fiha hu stess, billi kien qiegħed jgħin lil oħtu li hi ixjeħ minnu, u għena  taghmel dan l-eżami. 


Iktar informazzjoni : cempel 1800 200 422 jew mur fuq il-websajt  www.myagedcare.gov.au