Macedonian Podcasts

Здраво Тело, Здрав Ум, Здрав Дух – Тајната на долг и здрав живот во Австралија (Wellness)

Припремено од Верица Сајдовска Verica Sajdovska (NSW)
 
Во овој разговор со кафенце, Верица разговара со група на македонски постари граѓани составена од Јелка, Викторија, Менка, Билјана, Стеван, Милица, Ангелина и Зорка за тоа што значи да се старее добро во Австралија. Се зборува за тоа колку е битно да се разберат разните пристапи кон грижа, изборот што постои, донесувањето на одлуки и да се биде во контрола на вашиот живот како што стареете. Слушајте го нивниот разговор за да дознаете повеќе за тоа како да останете независни и да стареете со достоинство.
 
За повеќе информации посетете ја веб страницата:
www.myagedcare.gov.au
Припремено од Верица Сајдовска Verica Sajdovska (NSW)
 
Во овој разговор со кафенце, Верица разговара со тетка Ангелина и Татјана  за разните пристапи кон грижа за стари лица кои се дел од новиот систем за старосни услуги во Австралија, оа што значи да се старее добро во Австралија myagedcare. Се зборува за кои се разните пристапи кон грижа, изборот што постои и искуството на тетка Ангелина со добивање и користење на услуги кои се дел од овие пристапи на грижа. Слушајте го нивниот разговор за да дознаете повеќе за тоа кои услуги се можни да ги добиете за да стареете добро, да продолжоте да живеете независно и со достоинство.
За повеќе информации посетете ја веб страницата:
www.myagedcare.gov.au
Facilitator Blaga Petreska (VIC)
Vo ovaa epizoda Blaga Petreska razgovara so (Ime na Klientot)za toa sto znaci dobro stareenje. Tie razgovaraat za vaznosta na izborite sto gi pravite, donesuvanjeto na odluki vazni za vas a isto vie da imate kontrola vrz vasiot zivot dodeka stareete. Slusajte go nivniot razgovor I naucete povekje za toa kako da bidete nezavisni i da stareete dostoinstveno
 
For more information visit:
www.myagedcare.gov.au

Нов начин за да им се помогне на постарите луѓе во Австралија да стареат добро (My Aged Care)

Facilitator Blaga Petreska
Vo ovaa epizoda Blaga Petreska razgovara so (Ime na Klientot) za procesot na dobivanje na uslugi od “myagedcare” I kako da se spravat so nekoi od predizvicite vo dobivanjeto na uslugite. The Australian Aged Care System ponekogas e tezok za snaogjanje pogotovo ako Angliskiot jazik ne e
majcin jazik (prv jazik). Slusajte ja snimkata za site soveti kako uspesno da gi pominete jazicnite prepreki I da gi dobiete uslugite sto vam vi se najpotrebni.

 
For more information visit:
www.myagedcare.gov.au
Припремено од Верица Сајдовска Verica Sajdovska (NSW)
Во овој разговор со кафенце, Верица разговара со Татјана и тетка Виолета на темата myagedcare односно за новиот начин да им се помогне на постарите луѓе да стареат добро. Новиот систем понекогаш може некогаш да е тежок за управување, поготово за луѓе од не-Англиско јазично говорно подрачје. Татјана, како експерт од полето на старосни грижи ни зборува за новиот систем и пристап кон добивање на старосни услуги, какви информации и услуги се достапни преку myagedcare, кој е процесот за да се стапи во контакт со нив и слично. Tетка Виолета пак, го споделува нејзиното искуство со myagedcare за да дојде до услугите што неа и беа потребни. Слушајте го нивниот разговор за да дознаете повеќе за овој централен систем и за совети како да ги добиете услугите што ви се потребни.
За повеќе информации посетет ја веб страницата:
www.myagedcare.gov.au
Facilitator Blaga Petreska (VIC)
Vo ovaa epizoda Blaga Petreska razgovara so (Ime na Klientot) za procesot na dobivanje na uslugi od “myagedcare” I kako da se spravat so nekoi od predizvicite vo dobivanjeto na uslugite. The Australian Aged Care System ponekogas e tezok za snaogjanje pogotovo ako Angliskiot jazik ne e
majcin jazik (prv jazik). Slusajte ja snimkata za site soveti kako uspesno da gi pominete jazicnite prepreki I da gi dobiete uslugite sto vam vi se najpotrebni.

 
For more information visit:
www.myagedcare.gov.au

ПРОЦЕНКА НА СТАРОСНИТЕ ПОТРЕБИ – Клучот за наоѓање на најсоодветна/најдобра услуга за вас (Assessments) 

Facilitator Blaga Petreska
Vo ovaa epizoda Blaga Petreska razgovara so (Ime na Klientot) za procesot na dobivanje na uslugi od “myagedcare” I kako da se spravat so nekoi od predizvicite vo dobivanjeto na uslugite. The Australian Aged Care System ponekogas e tezok za snaogjanje pogotovo ako Angliskiot jazik ne e
majcin jazik (prv jazik). Slusajte ja snimkata za site soveti kako uspesno da gi pominete jazicnite prepreki I da gi dobiete uslugite sto vam vi se najpotrebni.

 
For more information visit:
www.myagedcare.gov.au

Припремила: Верица Сајдовска Verica Sajdovska (NSW)

 

Во овој разговор со кафенце, Верица разговара со Мери која работи како мултикултирен здравствен работник при локалниот Тим за Проценка на Старосните Потреби односно Aged Care Assessment Team - АCАТ. Темата на разговор беше ПРОЦЕНКА НА СТАРОСНИТЕ ПОТРЕБИ – Клучот за наоѓање на најсоодветна/најдобра услуга за вас. Зборуваат за процесот за проценка, кој е нормален дел од животот, почнувајќи од дете па се староста, како проценката на вашите потреби е битна за да ви овозможи избор при одбирање на најсоодветнен сервис/услуга којa ќе ги задоволи вашите старосни потреби, какви видови на проценка постојат, каков е процесот на проценката, вклучувајќи го и тоа каква информација е потребна да се подели со проценувачот. Слушајте го нивниот разговор за да дознаете повеќе за тоа колкава е важноста на проценката во процесот да се здобиете со старосните услуги кои што ви се потребни.

 

За повеќе информации посетете ја веб страницата
www.myagedcare.gov.au

Кога си независен и во контрола – нема место како дома (CHSP)

Facilitator Blaga Petreska
Vo ovaa epizoda Blaga Petreska razgovara so (Ime na Klientot) za procesot na dobivanje na uslugi od “myagedcare” I kako da se spravat so nekoi od predizvicite vo dobivanjeto na uslugite. The Australian Aged Care System ponekogas e tezok za snaogjanje pogotovo ako Angliskiot jazik ne e
majcin jazik (prv jazik). Slusajte ja snimkata za site soveti kako uspesno da gi pominete jazicnite prepreki I da gi dobiete uslugite sto vam vi se najpotrebni.

 
For more information visit:
www.myagedcare.gov.au
Припремено од Верица Сајдовска Verica Sajdovska (NSW)
Во овој разговор со кафенце, Верица разговара со Морин и чичко Бајрам зборуваат на тема Комонвелт програма за помош во вашиот дом - исто позната како CHSP. Зборуваат за разните услуги кои се нудат како дел од оваа програма, кои што можат да помогнат за да продолжите независно да живеете во вашиот дом и да имате подобар квалитет на живот. Ќе бидете изненадени какви се услуги се можни и се нудат. Морин, како работничка на старосна грижа која што ги извршува овие услуги за помош, зборува за нејзиното работно искуство. Чичко Бајрам пак, го сподели неговото искуство со здобивање со услугите за социјална поддршка за да ја избегне осаменоста и изолацијата која што често е голем причинител за негативните чувства кои што може да се јават кај луѓето заради намален социјален контакт то други луѓе. Слушајте го нивниот разговор за да дознаете повеќе за овој вид на услуги и совети како да ги добиете услугите кои ви се потребни.
За повеќе информации посетет ја веб страницата:
www.myagedcare.gov.au

Поплаки – Изразувајќи го вашиот поглед и вашето право да му кажете на некого дека не сте задоволни (Complaints)

Facilitator Blaga Petreska
Vo ovaa epizoda Blaga Petreska razgovara so (Ime na Klientot) za procesot na dobivanje na uslugi od “myagedcare” I kako da se spravat so nekoi od predizvicite vo dobivanjeto na uslugite. The Australian Aged Care System ponekogas e tezok za snaogjanje pogotovo ako Angliskiot jazik ne e
majcin jazik (prv jazik). Slusajte ja snimkata za site soveti kako uspesno da gi pominete jazicnite prepreki I da gi dobiete uslugite sto vam vi se najpotrebni.

 
For more information visit:
www.myagedcare.gov.au
Припремено од Верица Сајдовска Verica Sajdovska (NSW)
Во овој разговор со кафенце, Верица разговара со Татјана и тетка Зорка на тема Поплаки – Изразувајќи го вашиот поглед и вашето право да му кажете на некого дека не сте задоволни. Се дискутираше за начинот на кој може да го изразите вашето незадоволство со услугата што ја добивате без страв. Го разгледавме процесот за поплаки и жалби, кој е одреден како право на секој еден во спрема законот за старосни услуги, односно дискутиравме приватноста, довербата, можностите и изборот што го имаат корисниците на старосни услуги и нивните грижители кога се работи за жалби во врска со услугите што се добиваат или пак односот на вработените и организацијата спрема корисниците на услугите и нивните грижители. Се разбира го спомнавме и начинот за воспоставување контакт со Началникот за поплаки околу старосните услуги (Aged Care Complaints Commissioner) на 1800 550 552, доколку немате задоволувачко решение од страна на организацијата што ви ги дава овие услуги.
За повеќе информации посетет ја веб страницата:
www.myagedcare.gov.au

Права и Одговорности – Што треба да знаете кога потпишувате договори и согласности за примање на старосни услуги (Rights and Responsibilities)

Facilitator Blaga Petreska
Vo ovaa epizoda Blaga Petreska razgovara so (Ime na Klientot) za procesot na dobivanje na uslugi od “myagedcare” I kako da se spravat so nekoi od predizvicite vo dobivanjeto na uslugite. The Australian Aged Care System ponekogas e tezok za snaogjanje pogotovo ako Angliskiot jazik ne e
majcin jazik (prv jazik). Slusajte ja snimkata za site soveti kako uspesno da gi pominete jazicnite prepreki I da gi dobiete uslugite sto vam vi se najpotrebni.

 
For more information visit:
www.myagedcare.gov.au
Припремила: Верица Сајдовска Verica Sajdovska (NSW)

 

Во овој разговор со кафенце, Верица разговара со тетка Зорка и Татјана на тема Правата и Одговорностите на корисниците на старосните услуги – Што треба да знаете кога потпишувате договори и согласности за примање на старосни услуги односно ги разгледавме разните права и одговорности што ги има секој еден кој што сака или пак веќе добива разни старосни услуги за помош на луѓе постари од 65 години, без разлика на тоа дали живеете во својот дом или пак живеете во старечки дом. Дискутираме за работите кои треба да ги знаете и да ги земете во предвид кога потпишувате договор или согласност за добивање на услуги. Додатно дискутиравме за тоа со кого може да се посоветувате и каде може да се обратите доколку имате потешкотии во разбирањето на вашите права и одговорности пред да дадете согласност и да го потпишете договорот имено Службата за Сениорски Права (Seniors Rights Service) на 1800 424 079.

 

За повеќе информации посетете ја веб страницата
www.myagedcare.gov.au

Facilitator Blaga Petreska
Vo ovaa epizoda Blaga Petreska razgovara so (Ime na Klientot) za procesot na dobivanje na uslugi od “myagedcare” I kako da se spravat so nekoi od predizvicite vo dobivanjeto na uslugite. The Australian Aged Care System ponekogas e tezok za snaogjanje pogotovo ako Angliskiot jazik ne e
majcin jazik (prv jazik). Slusajte ja snimkata za site soveti kako uspesno da gi pominete jazicnite prepreki I da gi dobiete uslugite sto vam vi se najpotrebni.

 
For more information visit:
www.myagedcare.gov.au
Припремила: Верица Сајдовска Verica Sajdovska (NSW)

Во овој разговор со кафенце, Верица разговара со Рада, Деменција работник за поддршка при Македонскотот Добротворно Здружение на НЈВ во Порт Кембла. Темата на разговор беше Деменција, напредните степени на оваа болест – Не е срам, деменција е!. Зборуваат за понапредните степени на деменција како заболување, како да се соочат и да се справат со промените кои настануваат кај лицето, градењето на ресурси и поддршка во околината што може да помогне за да се живее со напредната деменција, која е важноста на изборот и контролата за во иднина, како да се зголеми отпорноста и издржливоста како и прилагодувањето на лицето и на фамилијата кон промените што настануваат. Слушајте го нивниот разговор за да дознаете повеќе за тоа како деменцијата во напредните степени влијае на поединците кои се заболени и на нивните најблиски и каде може да се обратите за повеќе информација и помош. Националната телефонска линија за помош при деменција 1800 100 500 постои за да ви помогне.

За повеќе информации посетете ја веб страницата
www.myagedcare.gov.au

Деменција, односно за почетните предизвици на оваа болест – Не е срам, деменција е! (Dementia – early stages)

Деменција, понапредни степени на оваа болест – Не е срам, деменција е! (Dementia - advanced stages)

Facilitator Blaga Petreska
Vo ovaa epizoda Blaga Petreska razgovara so (Ime na Klientot) za procesot na dobivanje na uslugi od “myagedcare” I kako da se spravat so nekoi od predizvicite vo dobivanjeto na uslugite. The Australian Aged Care System ponekogas e tezok za snaogjanje pogotovo ako Angliskiot jazik ne e
majcin jazik (prv jazik). Slusajte ja snimkata za site soveti kako uspesno da gi pominete jazicnite prepreki I da gi dobiete uslugite sto vam vi se najpotrebni.

 
For more information visit:
www.myagedcare.gov.au
Припремила: Верица Сајдовска Verica Sajdovska (NSW)

Во овој разговор со кафенце, Верица разговара со Рада, Деменција работник за поддршка при Македонскотот Добротворно Здружение на НЈВ во Порт Кембла. Темата на разговор беше Деменција, напредните степени на оваа болест – Не е срам, деменција е!. Зборуваат за понапредните степени на деменција како заболување, како да се соочат и да се справат со промените кои настануваат кај лицето, градењето на ресурси и поддршка во околината што може да помогне за да се живее со напредната деменција, која е важноста на изборот и контролата за во иднина, како да се зголеми отпорноста и издржливоста како и прилагодувањето на лицето и на фамилијата кон промените што настануваат. Слушајте го нивниот разговор за да дознаете повеќе за тоа како деменцијата во напредните степени влијае на поединците кои се заболени и на нивните најблиски и каде може да се обратите за повеќе информација и помош. Националната телефонска линија за помош при деменција 1800 100 500 постои за да ви помогне.

За повеќе информации посетете ја веб страницата
www.myagedcare.gov.au

Пакети за Старосна Грижа – клучот за управување со вашите опции за старосна грижа од вашиот дом (Aged Care Packages)

Facilitator Blaga Petreska
Vo ovaa epizoda Blaga Petreska razgovara so (Ime na Klientot) za procesot na dobivanje na uslugi od “myagedcare” I kako da se spravat so nekoi od predizvicite vo dobivanjeto na uslugite. The Australian Aged Care System ponekogas e tezok za snaogjanje pogotovo ako Angliskiot jazik ne e
majcin jazik (prv jazik). Slusajte ja snimkata za site soveti kako uspesno da gi pominete jazicnite prepreki I da gi dobiete uslugite sto vam vi se najpotrebni.

 
For more information visit:
www.myagedcare.gov.au
Припремила: Верица Сајдовска Verica Sajdovska (NSW)

Во овој разговор со кафенце, Верица разговара со Мери која работи како мултикултирен здравствен работник при локалниот Тим за Проценка на Старосните Потреби односно Aged Care Assessment Team - АCАТ. Темата на разговор беше Пакети за Старосна Грижа – клучот за управување со вашите опции за старосна грижа од вашиот дом. Зборуваат за разните пакети за старосна грижа што постојат, разните нивоа на пакети кои постојат, каква улога играат овие пакети во животот на постарите лица, кој е процесот да се добијат, колку се наплаќа и како да се добие најсоодветниот пакет спрема вашите потреби, како да се одбере организацијата која што ќе ги обезбедува овие услуги, што ако се предомиcлите или пак сакате да ја промените организацијата и слично.Слушајте го нивниот разговор за да дознаете повеќе за овој вид на помош и за процесот поврзан со здобивање на овие старосни услуги.

За повеќе информации посетете ја веб страницата
www.myagedcare.gov.au

Планирајте денес за да живеете подобро утре (Future Planning)

Facilitator Blaga Petreska
Vo ovaa epizoda Blaga Petreska razgovara so (Ime na Klientot) za procesot na dobivanje na uslugi od “myagedcare” I kako da se spravat so nekoi od predizvicite vo dobivanjeto na uslugite. The Australian Aged Care System ponekogas e tezok za snaogjanje pogotovo ako Angliskiot jazik ne e
majcin jazik (prv jazik). Slusajte ja snimkata za site soveti kako uspesno da gi pominete jazicnite prepreki I da gi dobiete uslugite sto vam vi se najpotrebni.

 
For more information visit:
www.myagedcare.gov.au
Припремила: Верица Сајдовска Verica Sajdovska (NSW)

Во овој разговор со кафенце, Верица разговара со Мендо, кој што врз основа на неговото долгогодишно искуство во сферата на социјални и старосни услуги при Македонското Добротворно Здружение на НЈВ во Порт Кембла но и тоа што самиот се наоѓа на пресвртот на животот и преминува во сениорските години, го дели своето работно и животно искуство на тема Планирајте денес за да Живеете подобро утре! Зборуваат за работите што треба да се земат во предвид денес, во смисол на поддршка, грижа и сервиси, за да може иднината во староста да ви биде полесна. Се објаснува важноста за планирањето да биде добро размислено и детално што ќе им го олесни животот на сите – на вас како лице на кое ќе му трееба помош и поткрепа, на вашиот грижител (без разлика дали се работи за сопружник, партнер, син, ќерќа или некој од останантата фамилија) и на сите други околу вас. Доброто планирање дава избор и можност да се биде во контрола за сето тоа што се случува и ќе се случува во вашата иднина како што стареете.

За повеќе информации посетете ја веб страницата
www.myagedcare.gov.au

Пакети за Старосна Грижа – клучот за управување со вашите опции за старосна грижа од вашиот дом (Package Care Options)

Facilitator Blaga Petreska
Vo ovaa epizoda Blaga Petreska razgovara so (Ime na Klientot) za procesot na dobivanje na uslugi od “myagedcare” I kako da se spravat so nekoi od predizvicite vo dobivanjeto na uslugite. The Australian Aged Care System ponekogas e tezok za snaogjanje pogotovo ako Angliskiot jazik ne e
majcin jazik (prv jazik). Slusajte ja snimkata za site soveti kako uspesno da gi pominete jazicnite prepreki I da gi dobiete uslugite sto vam vi se najpotrebni.

 
For more information visit:
www.myagedcare.gov.au
Припремила: Верица Сајдовска Verica Sajdovska (NSW)
Во овој разговор со кафенце, Верица разговара со тетка Драга како корисник на разни услуги за старосна грижа вклучувајќи ги и услугите како дел од старосните пакети на грижа. Темата на разговор беше Пакети за Старосна Грижа – клучот за управување со вашите опции за старосна грижа од вашиот дом. Тетка Драга зборува за нејзиното животно искуство и искуството со користење на старосни услуги што се нудат во заедницата. Тетка Драга зборува за патешествието од независност,  самостојност и големо учество во активностите во заедницата, заради нарушување на здравјето, да сега е корисник на голем број на старосни услуги. Слушајте го нивниот разговор за да дознаете повеќе за нејзиното искуство и нејзиното задоволство со овие старосни услуги.

За повеќе информации посетете ја веб страницата
www.myagedcare.gov.au

Поврзани здравствени услуги – како докторите, аптекарите и другите здравствени и старосни услуги работат заедно за да се грижат за постарите луѓе (Allied Health Services)

Facilitator Blaga Petreska
Vo ovaa epizoda Blaga Petreska razgovara so (Ime na Klientot) za procesot na dobivanje na uslugi od “myagedcare” I kako da se spravat so nekoi od predizvicite vo dobivanjeto na uslugite. The Australian Aged Care System ponekogas e tezok za snaogjanje pogotovo ako Angliskiot jazik ne e
majcin jazik (prv jazik). Slusajte ja snimkata za site soveti kako uspesno da gi pominete jazicnite prepreki I da gi dobiete uslugite sto vam vi se najpotrebni.

 
For more information visit:
www.myagedcare.gov.au
Припремила: Верица Сајдовска Verica Sajdovska (NSW)
Во овој разговор со кафенце, Верица разговара со Др Емилја Соколовска и со Снежана на тема Поврзани здравствени услуги – како докторите, аптекарите и другите здравствени и старосни услуги работат заедно за да се грижат за постарите луѓе (Allied health services). Разговараат за тоа како докторите, аптекарите, медицинските сестри и ред други здравствени и старосни услуги соработуваат меѓу себе со цел да се овозможи целовкупна грижа кон постарите членови во заедницата и да им се овозможи добро стареење и продолжување на нивното активно учество во животот како дел од заедницата. Зборуваат за улогата на сите овие услуги во подобрувањето на квалитето на живот на постарите лице. Целта на овој разговор со кафенце е да се отвори прилика и да се овозможи искрен и отворен разговор со било кои од претходно спомнатите сервиси и услуги или пак со членови од фамилијата, на било која тема  што претходно ја имаме дискутирано како дел од Зборувај го Мојот јазик програмата и за тоа како сите заедно може да оствариме добра поддршка и помош за постарите членови во заедницата да стареат добро и достоинствено.
Послушајте го нивниот разговор.

За повеќе информации посетете ја веб страницата
www.myagedcare.gov.au

Чест и доверба – што да се прави кога довербата е скршена и се чувствувате повредени и сами (Elder Abuse - Honour and Trust)

Facilitator Blaga Petreska
Vo ovaa epizoda Blaga Petreska razgovara so (Ime na Klientot) za procesot na dobivanje na uslugi od “myagedcare” I kako da se spravat so nekoi od predizvicite vo dobivanjeto na uslugite. The Australian Aged Care System ponekogas e tezok za snaogjanje pogotovo ako Angliskiot jazik ne e
majcin jazik (prv jazik). Slusajte ja snimkata za site soveti kako uspesno da gi pominete jazicnite prepreki I da gi dobiete uslugite sto vam vi se najpotrebni.

 
For more information visit:
www.myagedcare.gov.au
Припремила: Верица Сајдовска Verica Sajdovska (NSW)
Во овој разговор со кафенце, Верица разговара со Роберт, загрижен член од задницата, на тема Чест и доверба – што да се прави кога довербата е скршена и се чувствувате повредени и сами (Elder abuse – Honour and trust). Разговарат за тоа дека некогаш член од фамилијата или некој од блиските, иако со најдобри намери, не-намерно се случува да го повреди постарото лице. За жал со случувањата за кои слушаме во вестите се повеќе се слуша за насилство кон постарите членови на заедницата. Затоа е многу битно да ce зборува на оваа тема и да ги објаснат некои работи, како на пример што е насилство кон попстарите, како се манифестира и што да се прави кога вие или некој блисок сте изложени на тоа, кога Честа и довербата во блиските е скршена. зборуваат за тоа како културата, потеклото и средината влијаат на погледот на заедницата кон овие работи и како тие да се сменат. Целта на овој разговор е да ги разјасни работите поврзани со насилството кон постарите и да се отвори дискусија во фамилиите, домаќинствата и помеѓу припадниците на нашата заедница. Само на тој начин ќе може да се преброди овој проблем и да се подобри ситуацијата на многу наши сонародници како и на припадниците на другите заедници кои се наоѓаат во слична ситуација. Има услуга која се нуди во заедницата и која е наменета да помогне со сослушување и совет што да се прави понатаму и таа е NSW Elder Abuse Helpline and Resource Unit 1800 628 221. Оваа услуга е бесплатна и разговорот со нив е приватен и доверлив. Послушајте го нивниот разговор.

За повеќе информации посетете ја веб страницата
www.myagedcare.gov.au

Грижители – Помош и разбирање за оние што го посветуваат своето време во грижа кон другите (Carers and Families)

Facilitator Blaga Petreska
Vo ovaa epizoda Blaga Petreska razgovara so (Ime na Klientot) za procesot na dobivanje na uslugi od “myagedcare” I kako da se spravat so nekoi od predizvicite vo dobivanjeto na uslugite. The Australian Aged Care System ponekogas e tezok za snaogjanje pogotovo ako Angliskiot jazik ne e
majcin jazik (prv jazik). Slusajte ja snimkata za site soveti kako uspesno da gi pominete jazicnite prepreki I da gi dobiete uslugite sto vam vi se najpotrebni.

 
For more information visit:
www.myagedcare.gov.au
Припремила: Верица Сајдовска Verica Sajdovska (NSW)
Во овој разговор со кафенце, Верица разговара со Аница на тема Грижители – Помош и разбирање за оние што го посветуваат своето време во грижа кон другите (Carers and their families). Аница има работно и животно искуство на оваа тема како поранешен мултикултурен здравствен работник, како поранешен работник за поддршка на грижителите а воедно и од свое лично искуство како грижител за својот сопруг. Разговарат за грижителската улога, како австралискиот систем ги прифаќа овие улоги на грижителите и се труди да им помогне на грижителите за да им го олесни секојдневието со кое се соочуваат.  Објаснуваат за разните услуги и сервиси што постојат како и за правото на секој еден грижител да има избор и поддршка. Целта на овој разговор е да на грижителите им се посочи дека разните интервенции и пристапи кон помошните услуги имаат поголеми позитивни влијанија на живото на грижителите и лицата за кои се грижат. Националната линија за совет на грижителите (Carers Helpline) 1800 242 636 како и Грижителската порта со нивната вебстраница www.carergateway.gov.au постојат за да им помогнат на грижителите. Послушајте го нивниот разговор.

За повеќе информации посетете ја веб страницата
www.myagedcare.gov.au

 Каде понатаму кога живеењето сам во вашиот дом не е повеќе можно (Residential Care Options)

Facilitator Blaga Petreska
Vo ovaa epizoda Blaga Petreska razgovara so (Ime na Klientot) za procesot na dobivanje na uslugi od “myagedcare” I kako da se spravat so nekoi od predizvicite vo dobivanjeto na uslugite. The Australian Aged Care System ponekogas e tezok za snaogjanje pogotovo ako Angliskiot jazik ne e
majcin jazik (prv jazik). Slusajte ja snimkata za site soveti kako uspesno da gi pominete jazicnite prepreki I da gi dobiete uslugite sto vam vi se najpotrebni.

 
For more information visit:
www.myagedcare.gov.au
Припремила: Верица Сајдовска Verica Sajdovska (NSW)
Во овој разговор со кафенце, Верица разговара со тетка Цвета, која што е корисник на долгорочни резидентни старосни услуги односно живее во старски дом за престој. Темата на разговор бешеКаде понатаму кога живеењето сам во вашиот дом не е повеќе можно (Residential Care Options). Зборуваат за искуството на тетка Цвета  со услугите што ги добива како резидент во еден од локалните старски домови каде тетка Цвета го дели нејзиното позитивно искуство со средината во која што се наоѓа како разните додатни услуги и активности кои им се нудат на луѓето што живеат во старските домови. Сите овие услуги придонесуваат кон подобро и по-исполнето секојдневие на постарите лица. Послушајте го нивниот разговор.

За повеќе информации посетете ја веб страницата
www.myagedcare.gov.au

 Каде понатаму кога живеењето сам во вашиот дом не е повеќе можно (Residential Care Options—Aged Care Expert)

Facilitator Blaga Petreska
Vo ovaa epizoda Blaga Petreska razgovara so (Ime na Klientot) za procesot na dobivanje na uslugi od “myagedcare” I kako da se spravat so nekoi od predizvicite vo dobivanjeto na uslugite. The Australian Aged Care System ponekogas e tezok za snaogjanje pogotovo ako Angliskiot jazik ne e
majcin jazik (prv jazik). Slusajte ja snimkata za site soveti kako uspesno da gi pominete jazicnite prepreki I da gi dobiete uslugite sto vam vi se najpotrebni.

 
For more information visit:
www.myagedcare.gov.au
Припремила: Верица Сајдовска Verica Sajdovska (NSW)
Во овој разговор со кафенце, Верица разговара со Мери која што работи како мултикултирен здравствен работник при локалниот Тим за Проценка на Старосните Потреби односно Aged Care Assessment Team - АCАТ, темата на разговор беше Каде понатаму кога живеењето сам во вашиот дом не е повеќе можно! (Residential Care Options). Зборуваат за изборот што постои кога потребите на постарото лице се зголемени до толкав степен да повеќе не е можно да живеат дома сами.  Објаснуваат какви разни  можности постојат, како да се остане во контрола кога се одлучува за долгорочната резидентна грижа, за партнерството што постои помеѓу австралиската влада, организациите што ги нудат долгорочните резидентни услуги и постарите лица како корисници на овие услуги. Ho зборуваат и за тоа како сите овие резидентни опции и услугите што се нудат можат да придонесат кон подобро и по-исполнето секојдневие но и за тоа како сепак сеуште се има избор. Послушајте го нивниот разговор.

За повеќе информации посетете ја веб страницата
www.myagedcare.gov.au

Rights and Responsibilities

Facilitated by Blaga Petreska (VIC)

За повеќе информации посетете ја веб страницата
www.myagedcare.gov.au

Package Care Options

Facilitated by Blaga Petreska (VIC)

За повеќе информации посетете ја веб страницата
www.myagedcare.gov.au

Dementia

Facilitated by Blaga Petreska (VIC)

За повеќе информации посетете ја веб страницата
www.myagedcare.gov.au

Carers and Families

Facilitated by Blaga Petreska (VIC)

За повеќе информации посетете ја веб страницата
www.myagedcare.gov.au

Assessment Processes

Facilitated by Blaga Petreska (VIC)

За повеќе информации посетете ја веб страницата
www.myagedcare.gov.au